• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą” (II edycja)

Drukuj PDF

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 22 kwietnia br, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zostań przedsiębiorcą”. Druga edycja rekrutacji (z czterech zaplanowanych w 2014r.) potrwa do 7 maja (włącznie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Starostę Brzozowskiego) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze Projektu PUP Brzozów ul. Rynek 9, I piętro pokój 21 jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 31.03.2014r.

Drukuj PDF

 

Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
WyszczególnienieLiczba
bezrobotnych
KobietyMężczyźni
Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku życia 1312 633 679
Osoby które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia 129 98 31
Powyżej 50 roku życia 1454 590 864
Długotrwale bezrobotni 4709 2759 1950

 

Więcej…
 

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy w miesiącu marcu 2014

Drukuj PDF

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Lp. Nazwa zakładu pracy Liczba osób
1. "BUD - MAR" Marcin Winiarski 36-213 Haczów 822 A 1
2. "MAKDAR" Maciej Krzemień, Dariusz Ekiert Spółka Jawna 38-400 Krosno ul. Podkarpacka 14 2
3. Firma Usługowo - Przewozowa "JACEK" Jacek Lega 38-450 Dukla ul. Trakt Wegięrski 15/8 2
4. "SiD" PIZZERIA i RESTAURACJA Wrona Andrzej 36-230 Domaradz 312 1
5. Firma "ANGRE" Aneta Masłyk, Grzegorz Pytko Sp. Jawna 36-200 Brzozów ul. Osiedlowa 4 3
6. ANGRE Sp. z o. o. 36-220 Jasienica Rosielna 271 1
7. Firma Usługowo - Handlowa "BUSIK" Krupa Czesław 38-400 Krosno ul. Seweryna Bieszczada 38 1
8. Sklep Wielobranżowy "ELEGANT" Bolesław Rygiel 36-200 Brzozów, Turze Pole 38 1
9. F. P. H. U. "DOXA" Jacek Dabrowski 38-533 Nowosielce 99 1
10. Usługi Budowlane "PET - BAU" Piotr Kocyłowski 36-206 Humniska 716 1
11. Salon Fryzjerski Damsko - Męski "LUSI" Lucyna Kudła 36-200 Brzozów ul. Henryka Sienkiewicza 9 1
12. Firma Uslugowo - Handlowa "MARIUS" Mariusz Jurczak 36-213 Haczów 647 1

 

Więcej…
 

Projekt "Zostań Przedsiębiorcą" - wyniki oceny wniosków (ostateczna lista rankingowa)

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW (OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA)

O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

WRAZ Z BIZNESPLANAMI

W RAMACH PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

Więcej…
 

Nowe kryteria kierowania przez starostę brzozowskiego bezrobotnych do odbycia stażu

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 1.04.2014r. obowiązują nowe kryteria kierowania przez starostę brzozowskiego bezrobotnych do odbycia stażu.

 

Kryteria do pobrania w formacie PDF:

 

 

 

Nowe Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Drukuj PDF

    

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od dnia 17.03.2014r. obowiązują nowe Kryteria przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Aktualne Kryteria znajdą Państwo w zakładce Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w II kwartale: kwiecień - czerwiec 2014

Drukuj PDF

Terminy oraz zakres tematyczny realizowanych zajęć:

● „Dokumenty aplikacyjne i rozmowa z pracodawcą w procesie poszukiwania pracy"            8 kwietnia 2014r. godz. 8.00 - 12.00

●„ Vademecum poszukującego pracy29 kwietnia 2014 r. godz. 8.00 - 12.00

● "Rozmowa kwalifikacyjna jako jedna z technik selekcyjnych" - 26 czerwca 2014 r. godz. 8.00 - 12.00

 

Więcej…
 

Planowane terminy szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy „Szukam Pracy” – II kwartał 2014

Drukuj PDF

W II kwartale 2014 roku w Klubie Pracy szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy "Szukam Pracy" zaplanowane jest w następującym terminach:

● 5 - 23 maja

● 2 - 20 czerwiec

 

Więcej…
 

Projekt „Więcej szans w powiecie brzozowskim” 2014 r.

Drukuj PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że w 2014 roku będzie kontynuowany projekt systemowy pn. „Więcej szans w powiecie brzozowskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Projekt  skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych:

  • do 25 roku życia (co najmniej 40% uczestników), w tym 30% osób w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
  • powyżej 50 roku życia (co najmniej 10 % uczestników)
  • niepełnosprawnych (co najmniej 2 % uczestników)
  • nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty i zarejestrowali się w powiatowym urzędzie pracy w roku 2012

Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczyły w projekcie systemowym realizowanym przez PUP w latach 2008-2013 !!!

 

Więcej…
 

Wykaz porad grupowych planowanych w II kwartale 2014 roku

Drukuj PDF

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH
W II KWARTALE 2014 ROKU

            Zapraszamy do udziału w grupowych poradach zawodowych realizowanych przez doradców zawodowych

POZNAJ SWOJĄ INDYWIDUALNOŚĆ I NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ
W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin realizacji: 07,08,09. 04.2014r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 03.04. 2014r.

Cel porady grupowej: określenie swoich predyspozycji zawodowych, identyfikacja własnych zasobów i możliwości zawodowych , rozwinięcie umiejętności kreowania własnego wizerunku podczas procesu rekrutacji.

BILANS WŁASNYCH CECH OSOBOWOŚCIOWYCH DROGĄ DO WYBORU ZAWODU

 

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy
zarejestrowanych w PUP Brzozów oraz pracowników PUP Brzozów.

 

 

 

Więcej…
 

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Drukuj PDF

             W dniu 27 stycznia 2014 r. obchodzony był w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to ustanowione zostało na mocy zapisu Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
           Okolicznościowe  spotkanie  pracowników  Powiatowego  Urzędu Pracy  w  Brzozowie  z  władzami  Powiatu  Brzozowskiego  otworzył  dyrektor  PUP  Józef  Kołodziej. Na  wstępie  powitał  zaproszonych  gości  -  Pana Zygmunta  Błaża  Starostę  Brzozowskiego,  Pana  Janusza  Dragułę  Wicestarostę  Brzozowskiego,  Pana  Henryka  Kozika  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Brzozowskiego,  Panią Ewę Tabisz Sekretarz Powiatu Brzozowskiego oraz wszystkich pracowników PUP w Brzozowie.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach trzech części (zadań)

 

 

 

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Drukuj PDF

  

OGŁOSZENIE
POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE

 

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia cyklicznych szkoleń ABC Przedsiębiorczości dla 130 osób

 

 

 

Więcej…
 

Wykaz porad grupowych planowanych w i kwartale 2014 roku

Drukuj PDF

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH
W I KWARTALE 2014 ROKU

            Zapraszamy do udziału w grupowych poradach zawodowych realizowanych przez doradców zawodowych

ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK – CZYLI SKUTECZNA KOMUNIKACJA

 

Termin realizacji: 30 styczeń 2014r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2014r.

Cel porady grupowej: zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad skutecznej komunikacji, diagnoza predyspozycji i umiejętności społecznych, opracowanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się, poznanie zasad rozwiązywania konfliktów oparte na współpracy, rozwinięcie umiejętności kreowania własnego wizerunku podczas procesu rekrutacji, podniesienie motywacji uczestników do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia po współczesnym rynku pracy.

 

Więcej…
 

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy w I kwartale: styczeń - marzec 2014

Drukuj PDF

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Klubie Pracy
w I kwartale: styczeń - marzec 2014

Terminy oraz zakres tematyczny realizowanych zajęć:

● „Dokumenty aplikacyjne i rozmowa z pracodawcą w procesie poszukiwania pracy" - 9 stycznia 2014r. godz. 8.00 - 12.00

● „Dokumenty aplikacyjne wizytówką zawodową w procesie poszukiwania pracy” - 13 stycznia 2014 r. godz. 8.00 - 12.00

● „Vademecum poszukującego pracy” - 18 lutego 2014 r. godz. 8.00 - 12.00

● "Rozmowa kwalifikacyjna jako jedna z technik selekcyjnych" - 25 lutego 2014 r., godz. 8.00 - 12.00

 

Więcej…
 

Planowane terminy szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy „Szukam Pracy” – I kwartał 2014

Drukuj PDF

Planowane terminy szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy „Szukam Pracy” – I kwartał 2014

.

W I kwartale 2014 roku w Klubie Pracy szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy "Szukam Pracy" zaplanowane jest w następującym terminie:

● 3 - 21 marca

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do lidera klubu pracy, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub innego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – Centrum Aktywizacji Zawodowej.

ul. Rynek 9

tel. 13 43 421 37

Klub Pracy w Brzozowie

Te. 13 43 080 81

Zapisy na szkolenie prowadzone są do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż na
7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy poprzedzone jest spotkaniem indywidualnym z doradcą zawodowym.

Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w Klubie Pracy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE
I POSZUKUJĄCE PRACY

 

Ostateczna lista rankingowa z oceny wniosków IV tura

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANAMI

w ramach projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Nabór wniosków "Inwestycja w rozwój"

Drukuj PDF

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 24 października br, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inwestycja w rozwój”. Czwarta i ostatnia edycja rekrutacji potrwa do 22 listopada. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (regulamin, formularz rekrutacyjny) są dostępne na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Inwestycja w rozwój” oraz w Biurze projektu przy ul. Kościuszki 2, pokój nr 5 jak również pod numerem telefonu 13 43 080 92.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami

Drukuj PDF

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANAMI

w ramach projektu pt. „Zostań Przedsiębiorcą”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Nr projektu POKL.06.02.00-18-107/12

 

Więcej…
 

Informacja o rozpoczęciu naboru do uczestnictwa w projekcie

Drukuj PDF

 

Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 26 sierpnia br, naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zostań przedsiębiorcą”. Czwarta edycja rekrutacji (z czterech zaplanowanych w 2013 r.) potrwa do 9 września (włącznie).

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu (formularz rekrutacyjny, kryteria ubiegania się i przyznawania jednorazowo środków na podjęcie dział. gosp. przez Starostę Brzozowskiego) będą dostępne od 24.06.2013r. na stronie internetowej urzędu w zakładce Projekty EFS pod nazwą projektu – „Zostań przedsiębiorcą” oraz w Biurze projektu PUP Brzozów ul. Rynek 9, I piętro pokój 21 jak również pod numerem telefonu 13 43 080 95.

 

 


Strona 1 z 3

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych