• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start CAZ - Poradnictwo Zawodowe Jak napisać życiorys zawodowy

Jak napisać życiorys zawodowy

Drukuj PDF

Jak napisać życiorys zawodowy

Wiele osób bezrobotnych i poszukujących pracy boryka się z problemem opracowania dokumentów aplikacyjnych. Należy przyznać, że napisanie poprawnego i interesującego CV (z łac. Curriculum Vitae) to sztuka. Jak się okazuje, można ją jednak posiąść. Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad.

Wzorcowe CV nie istnieje. Nasz życiorys będzie jednak bliski ideału, niejeśli za każdym razem uwzględni swoją treścią i formą specyfikę oraz wymagania danego pracodawcy. Nie rozsyłajmy zatem jednej wersji CV do kilku pracodawców! To nasz podstawowy błąd! Za każdym razem różnicujmy zamieszczane dane, gdyż to, co dla jednego pracodawcy będzie mało ważne, dla innego może się okazać podstawowym powodem, dla którego wybrał właśnie nas.

Pamiętajmy, iż CV to ważny element naszej autoprezentacji. Ważne jest pierwsze wrażenie. Niedbała szata graficzna, brak przejrzystości, a co gorsza, błędy ortograficzne, nie świadczą najlepiej o autorze aplikacji. Ktoś, kto niestarannie przygotował życiorys, przekreśla swoją szansę na rozmowę wstępną.

Co powinien zawierać dobrze napisany życiorys zawodowy?

Dane personalne:
Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne.
imię i nazwisko
aktualny adres zamieszkania telefon (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy. Pracodawca musi mieć z tobą łatwy kontakt, jest to bardzo ważne)
data urodzenia (np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.)
adres e-mail - możesz lecz nie musisz go podawać, ułatwi to kontakt z Tobą w przypadku problemów z telefonem
stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna lub kawaler / panna) w przypadku mężczyzn - stosunek do służby wojskowej (tylko jeżeli jest uregulowany).

Wykształcenie:
Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej (chyba że jest to jedyna ukończona szkoła).

Doświadczenia zawodowe:
Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego doświadczenia zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych. Nie jest ważny prawny aspekt pracy, liczy się Twoje doświadczenie i umiejętności, jakie dzięki niej zdobyłeś.

Dotychczasowe osiągnięcia:
Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać  jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć  zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje:
Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe:
W części tej napisz o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamy to, co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.

Referencje:
Możemy tu podać kontakt do osób, które wyraziły zgodę na udzielenie nam referencji. Jeżeli dysponujemy pisemną opinią pracodawcy po odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, możemy dołączyć te dokumenty do życiorysu zawodowego lub poinformować, że referencje zostaną dostarczone na życzenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Pod tekstem CV powinien znaleźć się tekst następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.

Błędy, których należy unikać podczas pisania CV:

  • Niedbała forma graficzna,
  • Niestaranny wygląd dokumentu,
  • Błędy ortograficzne,
  • Zbyt duża objętość,
  • Dołączanie zbyt osobistego zdjęcia.
 

rejestr instytucji szkoleniowych